خانه » اسکالیم|eskalim
وضعیت موجودی و حراج
برند

  های لایت مرواریدی۹۰.۰۲ اسکالیم

  مجوز پروانه بهداشتی: ۱۱۸۸۳۶۶۰۴۳۷۰۱۹۳۰

  ۸۴,۰۰۰ تومان

  های لایت دودی ۹۰.۰۱ اسکالیم

  مجوز پروانه بهداشتی: ۱۱۸۸۳۶۶۰۴۳۷۰۱۹۳۰

  ۸۵,۰۰۰ تومان

  های لایت بژ ۹۰.۳۲ اسکالیم

  مجوز پروانه بهداشتی: ۱۱۸۸۳۶۶۰۴۳۷۰۱۹۳۰

  ۸۴,۰۰۰ تومان

  مشکی پر کلاغی ۱.۱۰ اسکالیم

  مجوز پروانه بهداشتی: ۱۱۸۸۳۶۶۰۴۳۷۰۱۹۳۰

  ۸۵,۰۰۰ تومان

  مشکی ۰۱ اسکالیم

  مجوز پروانه بهداشتی: ۱۱۸۸۳۶۶۰۴۳۷۰۱۹۳۰

  ۸۵,۰۰۰ تومان

  گردویی متوسط ۵.۷۳ اسکالیم

  مجوز پروانه بهداشتی: ۱۱۸۸۳۶۶۰۴۳۷۰۱۹۳۰

  ۸۵,۰۰۰ تومان

  قهوه ای ویولت روشن ۵.۲۰ اسکالیم

  مجوز پروانه بهداشتی: ۱۱۸۸۳۶۶۰۴۳۷۰۱۹۳۰

  ۸۵,۰۰۰ تومان

  قهوه ای ویولت تیره ۳.۲۰ اسکالیم

  مجوز پروانه بهداشتی: ۱۱۸۸۳۶۶۰۴۳۷۰۱۹۳۰

  ۸۵,۰۰۰ تومان

  قهوه ای ویولت ۴.۲۰ اسکالیم

  مجوز پروانه بهداشتی: ۱۱۸۸۳۶۶۰۴۳۷۰۱۹۳۰

  ۸۵,۰۰۰ تومان

  قهوه ای مسی روشن۵.۴ اسکالیم

  مجوز پروانه بهداشتی: ۱۱۸۸۳۶۶۰۴۳۷۰۱۹۳۰

  ۸۵,۰۰۰ تومان

  قهوه ای مرجانی متوسط ۴.۷۸ اسکالیم

  مجوز پروانه بهداشتی: ۱۱۸۸۳۶۶۰۴۳۷۰۱۹۳۰

  ۸۵,۰۰۰ تومان

  قهوه ای مرجانی روشن ۵.۷۸ اسکالیم

  مجوز پروانه بهداشتی: ۱۱۸۸۳۶۶۰۴۳۷۰۱۹۳۰

  ۸۵,۰۰۰ تومان

  قهوه ای متوسط ۰۴ اسکالیم

  مجوز پروانه بهداشتی: ۱۱۸۸۳۶۶۰۴۳۷۰۱۹۳۰

  ۸۵,۰۰۰ تومان

  قهوه ای ماهگونی روشن ۵.۵ اسکالیم

  مجوز پروانه بهداشتی: ۱۱۸۸۳۶۶۰۴۳۷۰۱۹۳۰

  ۸۵,۰۰۰ تومان

  قهوه ای فندقی روشن ۵.۴۲ اسکالیم

  مجوز پروانه بهداشتی: ۱۱۸۸۳۶۶۰۴۳۷۰۱۹۳۰

  ۸۵,۰۰۰ تومان

  قهوه ای فندقی ۴.۴۲ اسکالیم

  مجوز پروانه بهداشتی: ۱۱۸۸۳۶۶۰۴۳۷۰۱۹۳۰

  ۸۵,۰۰۰ تومان

  قهوه ای شکلاتی روشن۵.۹ اسکالیم

  حاوی روغن های گیاهی و روغن آرگان ماندگاری و دوام طولانی پوشانندگی کامل موهای سفید آبرسانی و ترمیم موهای آسیب دیده

  ۸۵,۰۰۰ تومان

  قهوه ای شرابی قرمز روشن ۵.۶۶ اسکالیم

  مجوز پروانه بهداشتی: ۱۱۸۸۳۶۶۰۴۳۷۰۱۹۳۰

  ۸۵,۰۰۰ تومان

  قهوه ای سوخته ۰۲ اسکالیم

  مجوز پروانه بهداشتی: ۱۱۸۸۳۶۶۰۴۳۷۰۱۹۳۰

  ۸۵,۰۰۰ تومان

  قهوه ای زیتونی متوسط ۴.۸ اسکالیم

  مجوز پروانه بهداشتی: ۱۱۸۸۳۶۶۰۴۳۷۰۱۹۳۰

  ۸۵,۰۰۰ تومان