خانه » لیوا فارما|Levva Pharma
وضعیت موجودی و حراج
برند
  15%

  لیوان کاپ قاعدگی لیوا فارما

  • دارای درب منفذدار • قابلیت تا شدن و حمل راحت • مخصوص استفاده در ماکرویو • استریل کردن راحت کاپ قاعدگی در ۵ دقیقه

  ۷۲,۲۵۰ تومان
  10%

  کاپ قاعدگی لیوا فارما سایز یک صورتی

  • بدون ایجاد حساسیت، خشکی و التهاب واژن • حفظ فلور میکروبی نرمال و pHطبیعی واژن • استفاده راحت وعدم نیاز به تخلیه پی در پی • قابلیت استفاده تا ۱۰سال

  ۲۸۶,۲۰۰ تومان
  10%

  کاپ قاعدگی لیوا فارما سایز یک بنفش

  • بدون ایجاد حساسیت، خشکی و التهاب واژن • حفظ فلور میکروبی نرمال و pHطبیعی واژن • استفاده راحت وعدم نیاز به تخلیه پی در پی • قابلیت استفاده تا ۱۰سال

  ۲۸۶,۲۰۰ تومان
  10%

  کاپ قاعدگی لیوا فارما سایز یک آکوا

  • بدون ایجاد حساسیت، خشکی و التهاب واژن • حفظ فلور میکروبی نرمال و pHطبیعی واژن • استفاده راحت وعدم نیاز به تخلیه پی در پی • قابلیت استفاده تا ۱۰سال

  ۲۸۶,۲۰۰ تومان
  10%

  کاپ قاعدگی لیوا فارما سایز دو قرمز

  • بدون ایجاد حساسیت، خشکی و التهاب واژن • حفظ فلور میکروبی نرمال و pHطبیعی واژن • استفاده راحت وعدم نیاز به تخلیه پی در پی • قابلیت استفاده تا ۱۰سال

  ۲۸۶,۲۰۰ تومان
  10%

  کاپ قاعدگی لیوا فارما سایز دو صورتی

  • بدون ایجاد حساسیت، خشکی و التهاب واژن • حفظ فلور میکروبی نرمال و pHطبیعی واژن • استفاده راحت وعدم نیاز به تخلیه پی در پی • قابلیت استفاده تا ۱۰سال

  ۲۸۶,۲۰۰ تومان
  10%

  کاپ قاعدگی لیوا فارما سایز دو بنفش

  • بدون ایجاد حساسیت، خشکی و التهاب واژن • حفظ فلور میکروبی نرمال و pHطبیعی واژن • استفاده راحت وعدم نیاز به تخلیه پی در پی • قابلیت استفاده تا ۱۰سال

  ۲۸۶,۲۰۰ تومان