وضعیت موجودی و حراج
15%

لیوان کاپ قاعدگی لیوا فارما

• دارای درب منفذدار • قابلیت تا شدن و حمل راحت • مخصوص استفاده در ماکرویو • استریل کردن راحت کاپ قاعدگی در ۵ دقیقه

۷۲,۲۵۰ تومان
10%

کاپ قاعدگی لیوا فارما سایز یک صورتی

• بدون ایجاد حساسیت، خشکی و التهاب واژن • حفظ فلور میکروبی نرمال و pHطبیعی واژن • استفاده راحت وعدم نیاز به تخلیه پی در پی • قابلیت استفاده تا ۱۰سال

۲۸۶,۲۰۰ تومان
10%

کاپ قاعدگی لیوا فارما سایز یک بنفش

• بدون ایجاد حساسیت، خشکی و التهاب واژن • حفظ فلور میکروبی نرمال و pHطبیعی واژن • استفاده راحت وعدم نیاز به تخلیه پی در پی • قابلیت استفاده تا ۱۰سال

۲۸۶,۲۰۰ تومان
10%

کاپ قاعدگی لیوا فارما سایز یک آکوا

• بدون ایجاد حساسیت، خشکی و التهاب واژن • حفظ فلور میکروبی نرمال و pHطبیعی واژن • استفاده راحت وعدم نیاز به تخلیه پی در پی • قابلیت استفاده تا ۱۰سال

۲۸۶,۲۰۰ تومان
10%

کاپ قاعدگی لیوا فارما سایز دو قرمز

• بدون ایجاد حساسیت، خشکی و التهاب واژن • حفظ فلور میکروبی نرمال و pHطبیعی واژن • استفاده راحت وعدم نیاز به تخلیه پی در پی • قابلیت استفاده تا ۱۰سال

۲۸۶,۲۰۰ تومان
10%

کاپ قاعدگی لیوا فارما سایز دو صورتی

• بدون ایجاد حساسیت، خشکی و التهاب واژن • حفظ فلور میکروبی نرمال و pHطبیعی واژن • استفاده راحت وعدم نیاز به تخلیه پی در پی • قابلیت استفاده تا ۱۰سال

۲۸۶,۲۰۰ تومان
10%

کاپ قاعدگی لیوا فارما سایز دو بنفش

• بدون ایجاد حساسیت، خشکی و التهاب واژن • حفظ فلور میکروبی نرمال و pHطبیعی واژن • استفاده راحت وعدم نیاز به تخلیه پی در پی • قابلیت استفاده تا ۱۰سال

۲۸۶,۲۰۰ تومان